Kurumlar

GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 7.500,00 01.07.2018 Proje Durumu: Durduruldu

Fiziki Gerçekleşme 0%

TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 41.000,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 103.000,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 5.670,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

GENÇ ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 10.209,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ (KDAKP)

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 20.540,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 4.290,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 14.022,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

İYİ TARIM UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMA VE KONTROLÜ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 38.000,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 216.770,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER VE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 34.570,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 78.500,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARININ KONTROLÜ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 116.740,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

TÜRKİYE TARIM HAVZALARINI GELİŞTİRME PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 8.000,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 160.738,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 160.738,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ FAALİYETLERİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 39.998,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 2.410,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

DENİZLERİN TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENMESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 707,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYONU PRJ.

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 622.627,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 33.210,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 16.780,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%

İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Kastamonu Tarım ve Orman ₺ 5.620,00 01.01.2018 Proje Durumu: Tamamlandı

Fiziki Gerçekleşme 100%